Nadstavbový kurz - pedikérska špecializácia

Nadstavbový kurz - pedikérska špecializácia

Základné informácie

Typ kurzu: Prax k online teórii
Trvanie kurzu: 50 hodín
Frekventanti: Max. 5 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: 1499 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

02.10.2023 - 06.10.2023: Obsadené
15.01.2024 - 19.01.2024: 5 voľných miest
16.09.2024 - 20.09.2024: 5 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Kurz je určený pre absolventov základného rekvalifikačného kurzu PEDIKÚRA, ktorí majú záujem rozšíriť si vedomosti o nadstavbové špeciálne kurzy v pedikúre a získať tak vyššiu odbornosť a komplexné vedomosti.

Podmienkou prijatia frekventanta na rozšírený modul je ukončený základný rekvalifikačný kurz – PEDIKÚRA alebo výučný list v odbore pedikér (pedikér/manikér).

V prípade, že nadstavbový kurz absolvujete cez projekt RE-PAS (Nestrať prácu, vzdelávaj sa), bude Vám preplatený ÚPSVaR. 
Postup pre vyplnenie žiadosti:
1/ Zájdete na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si vypýtate aktuálne tlačivo
2/ Vypíšete si časť tlačiva, ktorá je určená pre žiadateľa
3/ Po vyplnení Vašich údajov pošlete žiadosť na doplnenie nám, na e-mailovú adresu: nadasiova.milada@gmail.com.
4/ Po vyplnení potrebných údajov Vám zašleme žiadosť späť.
5/ Podáte komplet vyplnenú žiadosť na ÚPSVaR.
6/ Medzitým sa môžete u nás zaregistrovať a informovať sa na podrobnosti kurzu.
Bližšie informácie o preplatenie žiadosti si môžete pozrieť priamo na stránke UPSVaR: www.upsvr.gov.sk/kn/aktualne-oznamy/narodny-projekt-nestrat-pracu-vzdelavaj-sa.html?page_id=1165703

Termín kurzu:  dohodou - od 25.6. 2023
Rozsah kurzu: 50 hodín
Cena kurzu: 1499 €
Časy vyučovacích hodín:  8,00 – 16,00

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Absolvent po úspešnom absolvovaní nadstavbového kurzu bude mať rozšírenú kvalifikáciu pedikéra a bude vedieť pomôcť klientovi aj so zdravotnými problémami ako sú mykózy, diabetes, zarastajúce nechty a pod.

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program spracovaný tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné nadštardarné vedomosti a zručnosti v pedikúre a uplatnil sa na trhu práce. Kurz je zameraný na získanie špecializovaných vedomostí a zručností z pedikérskej práce a znalostí problematického ošetrenia dolnej končatiny.

Absolvent je schopný ošetrovať nechty a pokožku chodidiel vrátane hyperkeratóz, ragád, mozoľov a kurích ôk aj pri mykotických stavoch či ošetrení diabetikov. 

Absolvent ovláda prístroj na pedikúru, použitie rôznych druhov frézok, pozná hygienické predpisy na postupy prístrojovej pedikúry. Je schopný ošetriť chodidlá vrátane nechtov a okolia nechtov za pomoci prístroja. 

Počas praxe v našom vzdelávacom zariadení si nemusíte modelov na prácu zabezpečovať Vy, ale všetko za Vás spravíme my. Pre každého účastníka kurzu zabezpečíme modelov.

Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje), pracovné oblečenie (tričko, nohavice, ponožky a vhodnú obuv).

Každý účastník dostane ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jednorazové rúško, chirurgickú čiapku. Zároveň má k dispozícii všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska.

TEMATICKÉ OKRUHY KURZU:

1. Prístrojová pedikúra
2. Ošetrenie mykotických nechtov a PACT terapia
3. Nechtová protetika
4. Oklúzia v pedikúre
5. Analýza chodidiel
6. Ošetrenie diabetikov v pedikúre
7. Ošetrenie zarastajúcich nechtov ( rôzne postupy ošetrení)
8. Bradavica vs kurie oko

UKONČENÍM KURZU ZÍSKATE  :

1. Certifikát s celoštátnou platnosťou MŠVVaŠ SR
2. Vedomosti a zručnosti, ktoré budete vedieť použiť okamžite v praxi
3. Know how od profesionálneho  a úspešného salónu

Ukážeme Vám všetky triky a techniky, ktoré fungujú a účinné vychytávky, ktoré sa bežne
neučia.

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.


Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Diplomovaný podológ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.