Analýza chodidiel (prezenčný kurz + on-line teória)

Analýza chodidiel (prezenčný kurz + on-line teória)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória + prezenčná prax
Trvanie kurzu: 8 hodín
Frekventanti: Max. 12 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: 250 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

26.11.2024 - 26.11.2024: 12 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o základné podologické vyšetrenia chodidla a predkolenia na podoskope a iných základných vyšetrovacích prostriedkoch. Pri výuke sa zameriavame na spojenie teoretických znalostí o anatómií nohy s ich praktickým využitím pre základné vyšetrenia. Absolvent bude schopný klientovi názorne ukázať chyby a deformity na jeho chodidle.

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia.

 

Rozsah vzdelávacích aktivít

a) teoretická časť
Ortopedická stavba nohy, fyziológia nohy, poruchy postavenia chodidiel3 hodiny
b) praktická časť – Odborná prax
Praktické ukážky a nácvik analýzy chodidiel5 hodín
Celkový rozsah kurzu8 hodín

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.