Edukácia klientov so syndrómom diabetickej nohy

Tzv. „diabetická noha“  vzniká ako dôsledok neuropatie (poškodenie nervov) alebo ischémie (poškodenie tepien) pri cukrovke. Prejavuje sa infekciamivznikom vredov alebo deštrukciou tkanív nohy.  Ľudia trpiaci diabetom sú, alebo by aspoň mali byť, našimi klientmi celožitovne. Poškodenia pri tejto chorobe sa vyskytujú s veľmi vysokou frekvenciou a vyžadujú si odborné pedikérske riešenie. Tým je možné sa postarať o oddialenie, resp. úplne odstránenie potreby amputácie alebo iného chirurgického výkonu.

Edukácia klientov so syndrómom diabetickej nohy

Diabetes je ochorenie, ktoré v tele pácha nenávratné poškodenia. V prvom rade útočí na cievny systém, cez ktorý následne ovplyvňuje nervový systém i systém hormonálny a ovplyvňuje nepriaznivo i samotnú imunitu človeka.

Poškodenie cievneho systému

Poškodenie cievneho systému začína spočiatku na malých cievach v periférnych (vzdialenejších oblastiach) napr. na nohách a potom v okolí očí. Ak postihne očné cievy a poškodí ich, spôsobí ochorenie angiopatiu. Ak poškodzuje cievy dolných končatín, človek ich cíti väčšinou už ako zúženie ciev, resp. ako postihnutie, ktoré sa prejaví ako sekundárny prejav na nervoch v perifériách, tj. ako periférna neuropatia alebo diabetická polyneuropatia. Tieto poruchy sú na tele nezvratné a veľmi závažné. Angiopatia spôsobuje spočiatku výrazné zhoršenie zraku avšak neskôr nezvratnú slepotu. Periférna neuropatia alebo diabetická neuropatia spôsobujú veľmi zvláštne bolesti najskôr v stehennej oblasti, neskôr celej dolnej končatiny a neskôr buď úplnú necitlivosť alebo absolútnu precitlivelosť chodidla.

Zúženie a poškodenie ciev

Zúženie a poškodenie ciev vedie k žilovej nedostatočnosti, ktorá sa vzhľadom na vzdialenosť od srdca prejaví najmä na dolných končatinách. Nedostatočnosť spôsobí, že povrchový cievny systém kožu nevyživuje dostatočne a na všetkých miestach rovnako, preto sa pokožka nôh veľmi stenší, hovoríme tzv. papyrusovej pokožke, následne nedostatočná výživa spôsobí zúženie, neskôr zánik potných žliaz na chodidlách, preto sa noha diabetika nepotí, avšak má veľmi zvláštny pach. Všetky tieto zmeny spôsobuje porušenie hydrolipidového obalu na povrchu pokožky, čím sa výrazne zníži schopnosť pokožky brániť sa patogénom z vonku, tj. zníži sa imunita. Toto samozrejme platí pre organizmus nie len na nohách, ale aj ako celok.

Diabetes a podológia / pedikúra

Tzv. „diabetická noha“  vzniká ako dôsledok neuropatie (poškodenie nervov) alebo ischémie (poškodenie tepien) pri cukrovke. Prejavuje sa infekciamivznikom vredov alebo deštrukciou tkanív nohy. Klienti trpiaci diabetom sú, alebo by aspoň mali byť, našimi klientmi celožitovnePoškodenia, ktoré môžeme v podologickej / pedikérskej praxi riešiť, sa neustále opakujú: akonáhle sa jedno poškodenie vylieči, druhé sa objaví. Takže je to nikdy sa nekončiaci boj akoby s veternými mlynmi. Avšak v skutočnosti ide o oddiaľovanie, resp. úplne odstaňovanie potreby amputácie alebo iného chirurgického výkonu. Samozrejme klient trpiaci diabetom musí byť pod neustálou kontrolou lekárov: diabetológa, angiológa (cievny lekár), neurológa, chirurga a ďalších podľa potreby.