OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Centrum pedikúry s.r.o., Čachtická 17, 831 06 Bratislava, IČO: 35826193, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 25522/B (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresy
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • e-mail
 • telefónne číslo

Tieto údaje je potrebné spracovať za účelom obchodnej činnosti správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad využitím nástrojov, ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, alebo zaslaním emailu, alebo zaslaním listu na kontaktné údaje spoločnosti. Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 1. Poskytovateľ webhostingu  Websupport s. r. o., Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
 2. Dodávatelia webových systémov a aplikácií a dodávatelia softwaru.
 3. Externých prepravci, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.
 4. Spracovatelia účtovníctva

PRÁVA NA OPRAVU, ZABUDNUTIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM DOTKNUTEJ OSOBY

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.