Ošetrenie mykotických nechtov a PACT terapia v pedikúre (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Ošetrenie mykotických nechtov a PACT terapia v pedikúre (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória + prezenčná prax
Trvanie kurzu: 8 hodín
Frekventanti: Max. 12 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: 250 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

01.10.2024 - 01.10.2024: 12 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje vedomostizručnosti ošetrovanie mykotických nechtov, prípadne poskytovať PACT fotodynamickú terapiu vo svojej praxi klientom. 

Podstatou kurzu je výuka pravidiel ošetrovania mykotických nechtov, výuka spôsobu a pravidiel odberu biologického materiálu na mikrobiológiu, ktorá potvrdí alebo vyvráti prítomnosť patogénu, výuka čítania výsledkov laboratórnych skúšok a výuka kvantifikácie defektu nechtu (tj. určenie, či je postihnutie nechtu slabé, stredné alebo ťažké). Následná možnosť aplikácie kozmetických výrobkov na mykózy, lekárenských preparátov a/ alebo odosielanie klienta k dermatológovi na vyšetrenie a liečenie. 

V praktickej časti sa zaoberáme tým, ako správne pripraviť nechty na aplikáciu liečivých preparátov na mykotické nechty tak, aby následná liečba mala čo možno najvyšší účinok bez rizika reinfekcie. Výuka dekontaminačných pravidiel a spôsob ako komunikovať s klientom o mykotickom ochorení, prehľad najčastejšie používaných voľnopredajných preparátov na ošetrovanie mykóz a účinku účinných látok. Výuka použitia PACT terapie a definovanie spôsobov použitia a postup a účinkov fotodynamickej terapie ako celku.

 

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia. Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje). Ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jenorazové rúško a chirurgickú čiapku, ale aj všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska bude mať k dispozícii na kurze.

 

Rozsah vzdelávacích aktivít

Celkový rozsah kurzu8 hodín
a) teoretická časť
Základná klasifikácia onychomykóz a najčastejší pôvodcovia onychomykóz, hygiena a epidemiológia na úseku ošetrovania mykotických nechtov1 hodina
Klasifikácia onychomykóz (ľahká, stredná, ťažká)1 hodina
Prognózy vyhubenia onychomykózy1 hodina
Čítanie a intepretácia výsledkov mikrobiologického laboratória1 hodina
Odoslanie klienta do dermatologickej ambulancie1 hodina
b) praktická časť – Odborná prax
Praktické cvičenia klasifikácie onychomykóz (číselné vyjadrenie ľahká, stredná, ťažká)1 hodina
Príprava nechtu a odber biologického materiálu pre mikorbiologicke laboratorium1/2 hodiny
Príprava nechtu pre dermatológa1/2 hodiny
PACT fotodynamická terapia v praxi pedikéra1 hodina
Využitie PACT UREA 40 – reparátora na mykotické nechty1 hodina

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.