Bradavica versus kurie oko (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Bradavica versus kurie oko (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória
Trvanie kurzu: 5 hodín
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o ošetrovanie pacientov s bradavicou či kurím okom. Podstatou kurzu je rozpoznanie rozdielov a podľa toho následné ošetrenie pacienta.

Rozsah a náplň kurzu

 • stavba a štruktúra kože,
 • funkcie kože,
 • ochranná funkcia kože a princíp tvorby hyperkeratotických prejavov, ktoré sa zašlapávajú do kože,
 • ph pokožky a ochranný hydro-lipidový obal,
 • mikrobiota a ochrana kože pred patogénmi,
 • kurie oko, stavba a štruktúra,
 • rozdelenie kurích ôk, charakteristické znaky,
 • ukážky ošetrenia kurích ôk,
 • bradavica, stavba a štruktúra,
 • rozdelenie bradavíc, charakteristické znaky, 
 • príprava bradavice k dermatológovi,
 • manažment liečby bradavice,
 • pedikér vs. dermatológ,
 • praktický nácvik na vzorových príkladoch.


Ako to celé prebieha?

Po prihlásení a uhradení kurzu dostanete prístup do online triedy, do ktorej sa budete môcť pripojiť kedykoľvek počas nasledujúcich troch mesiacov. Tu nájdete všetky potrebné materiály: videá i podklady na vytlačenie. Postupne si prehráte videá a v pohodlí svojho pracovného priestoru natrénujete postupy v nich zobrazené. 

Celý kurz je rozvrhnutý na 30 – 45 minutové celky. Ak budete mať počas sledovania akékoľvek doplňujúce otázky, môžete sa obrátiť na našu kontaktnú osobu, ktorá vám rada pomôže. Pracovné nástroje a výrobky, použité vo videách, môžete zakúpiť na našom e-shope www.pedi.sk

Následne absolvujete prezenčnú prax, kde získate aj praktické vedomosti.

Po absolvovaní kurzu vám poštou zašleme plnohodnotný certifikát a originál uhradenej faktúry.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.