Nechtová protetika (prezenčný kurz + on-line teória)

Nechtová protetika (prezenčný kurz + on-line teória)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória + prezenčná prax
Trvanie kurzu: 8 hodín
Frekventanti: Max. 8 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: 220 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

11.09.2024 - 11.09.2024: 8 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o ošetrenie nechtov, čím si zároveň zvýšia kvalifikáciu v odbore a môžu poskytnúť svojmu zákazníkovi možnosť výroby nechtovej náhrady. Absolvent je schopný robiť špeciálne ošetrenie problematických nechtov na nohách s pedikérskymi gélmi a akrylmi. Vie vymodelovať a vhodne umiestniť nechtovú náhradu, navrhnúť cyklus následných ošetrení tak, aby nechtová platnička plnila svoju úlohu, či už z hľadiska funkčného, alebo estetického.

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia. Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje). Ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jenorazové rúško a chirurgickú čiapku, ale aj všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska bude mať k dispozícii na kurze.

Rozsah vzdelávacích aktivít

Celkový rozsah kurzu8 hodín
a) teoretická časť
Stavba a zloženie nechtu, choroby nechtu1 hodina
Druhy nechtových náhrad1 hodina
b) praktická časť – Odborná prax
Výroba nechtovej náhrady6 hodín

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.