Ošetrenie diabetikov v pedikúre (on-line kurz)

Ošetrenie diabetikov v pedikúre  (on-line kurz)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória
Trvanie kurzu: 5 hodín
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: On-line
Cena: 170 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Popis školenia

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o ošetrovanie pacientov s diabetom. Podstatou kurzu je výuka pravidiel ošetrovania  a technologického postupu ošetrenia pacientov s diabetom v rôznych stupňoch ochorenia, nadobudnutie vedomostí o hygienických a epidemiologickyćh predpisoch ošetrenia. 

Kurz je zameraný na vysvetlenie podstaty ochorenia diabetes mellitus a definovanie pojmov: primárna a sekundárna rana, hojenie rany, diabetický pacient a pacient s diabetickou nohou. 

Súčasťou sú prípadové štúdie ošetrovania rôznych pacientov s diabetom v pedikúre, pojednania o domácom ošetrovaní pacientov s diabetom. 

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia.

ČO SA NAUČÍTE NA NAŠOM ON-LINE KURZE

- Čo je to diabetes, aké druhy cukrovky poznáme. Povieme si ako sa líši hyper a hypoglykémia a aké majú prejavy.
- Nadobudnete vedomosti o hygienických a epidemiologických predpisoch ošetrenia

- Aké techniky ošetrenia a masáží u diabetikov správne používať

- O syndróme dia nohy
- Ako klientov s diabetom správne edukovať, nastaviť celý proces podpory liečenia nôh u diabetika a predchádzať zhoršeniu stavu nôh.
- Ako posúdiť rizikové faktory periférnej neuropatie u pacienta s cukrovkou a ako cukor poškodzuje nervový systém.
- Pochopíte podstatu liečenia primárnej a sekundárnej rany, vysvetlíme si fázy hojenia rany typické pre pacienta s diabetom.

- Kurz sa taktiež zameriava na manažment spolupráce pacient, diabetológ a podológ; pedikér.

- Získate základy manažmentu diabetickej nohy a profilaxie komplikácií diabetu.

- Kurz sa orientuje aj na ukážky správneho stravovania u diabetikov a ich edukáciu v pedikérskych prevádzkach

- Oboznámite sa s manažmentom spolupráce pacient, diabetológ a podológ

- Budete sa orientovať v procese zisťovania citlivosti nôh diabetika v podologických prevádzkach, v karte diabetika pre účely ďalšej spolupráce s diabetológom alebo iným lekárom špecialistom

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.