Nákup na leasing

Najrýchleší leasing. Nulová akontácia.

Naším hlavným cieľom je podpora rozvoja Vášho podnikania, tým, že Vám poskytneme najlepšie finančné riešenie a budovanie dlhodobého partnerstva. Leasing sa neustále rozvíja a a stáva sa čoraz populárnejším. Pre mnoho firiem je už teraz dôležitým a stálym prvkom stratégie financovania.

Leasingom GRENKE umožňujeme spoločnostiam a podnikateľom jednoduchý nákup potrebných zariadení do pedikérskych salónov na leasing a použiť tak vlastné prostriedky na zabezpečenie ďalšieho rozvoja vašej spoločnosti..

Výhody Leasingu GRENKE:

  • Umožňuje pokryť náklady na investície až do 100 % z cudzích zdrojov. Šetrí tým Vaše likvidné prostriedky, ktoré možno použiť na rozvoj hlavnej podnikateľskej činnosti.

  • Vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie, ako vybavenie úveru.

  • Úhrady sú pravidelné a konštantné, čo umožňuje zjednodušiť plánovanie.

  • Leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy.

  • Zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny.

  • Navyše, môžete investovať v oveľa väčšom rozsahu, a tým si zabezpečiť konkurenčnú výhodu.
     

Možnosti a podmienky Leasingu GRENKE

CLASSIC LeasingFinančný Leasing 
Doba splácania: u kozmetických zariadení a prístrojov je 48 mesiacov.Doba splácania: u kozmetických zariadení a prístrojov je 48 mesiacov.
Minimálna obstarávacia cena: je 500,-€ bez DPH.Minimálna obstarávacia cena: je 500,-€ bez DPH.
Pre koho je určený: 
Pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú v dnešnej dobe rýchleho morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky potrebu investovať do najmodernejšej techniky v pravidelných intervaloch s cieľom zachovať si náskok pred konkurenciou. Zároveň nechcú mať starosti s recykláciou použitej techniky. Zákazník, ak aj pôvodne zamýšľal po skončení doby leasingu predmet leasingu vrátiť, môže sa rozhodnúť odkúpiť ho.
Pre koho je určený:
Pre podnikateľov, ktorí práve nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania. Chcú si zaobstarať moderné vybavenie do firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku získať do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu
Kúpna cena: zostatková trhová hodnota. Kúpna cena: dohodnutá pri podpise zmluvy 1 – 3 % z obstarávacej ceny
 Zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých nákladových položkách
(t. j. nemusí predmet leasingu daňovo a účtovne odpisovať).
Zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje.

Grenke leasingová kalkulačka