Rekvalifikačný kurz - pedikúra

Rekvalifikačný kurz - pedikúra

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória + prezenčná prax
Trvanie kurzu: 284 hodín
Frekventanti: Max. 6 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: 1400 Euro
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

04.04.2023 - 13.06.2023: 6 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Podmienkou prijatia frekventanta na základný modul je ukončené stredoškolské vzdelanie (minimálne výučný list v akomkoľvek odbore).

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Absolvent po úspešnom absolvovaní rekvalifikačného kurzu bude mať oprávnenie pracovať v danom odbore ako kvalifikovaná osoba a bude spĺňať kvalifikáciu pre získanie živnostenského listu

Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program spracovaný tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti a uplatnil sa na trhu práce. Kurz je zameraný na získanie základných vedomostí a zručností z pedikérskej práce a základy podnikania, tj. stavba, štruktúra a funkcie dolnej končatiny, ochorenia a spôsoby ošetrenia dolnej končatiny. 

Absolvent ovláda klasickú i suchú pedikúru. Je schopný ošetrovať oboma spôsobmi nechty a ich okolie, ale i pokožku chodidiel vrátane hyperkeratóz, ragádov, mozoľov a kurích ôk. 

Ovláda základné spôsoby zdobenia i masírovania dolnej končatiny, je schopný urobiť kúpeľ, zábal i masku na konkrétny typ pokožky nohy, vie depilovať dolné končatiny.

Okrem toho pozná spôsoby zakladania živnosti a základy živnostenského podnikania, ovláda povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru zo strany zamestnanca i zamestnávateľa v oblasti BOZP, PO a všeobecné zásady, pozná zásady vypracovania a dodržiavania prevádzkového poriadku. 

Druhý modul je zameraný na získanie vedomostí a zručností v oblasti prístrojovej pedikúry, pre tých pedikérov a pedikérky, ktoré pracujú v tejto oblasti, ale neovládajú prístrojovú pedikúru

Absolvent zvládne stavbu prístroja na pedikúru, rozoznáva jednotlivé druhy frézok a vie ich správne použiť, pozná hygienické predpisy na výkon prístrojovej pedikúry. Je schopný ošetriť chodidlá vrátane nechtov a okolia nechtov za pomoci prístroja. 

Počas praxe v našom vzdelávacom zariadení si nemusíte modelov na prácu zabezpečovať Vy, ale všetko za Vás spravíme my. Pre každého účastníka kurzu zabezpečíme cca 30 – 40 modelov.

Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje), pracovné oblečenie (tričko, nohavice, ponožky a vhodnú obuv). Každý účastník dostane ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jednorazové rúško, chirurgickú čiapku. Zároveň má k dispozícii všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska.

Rozsah vzdelávacích aktivít

Základy práva8 hodín
Hygiena a epidemiológia20 hodín
Základy dermatológie20 hodín
Základy ortopédie20 hodín
Prvá pomoc8 hodín
Živnostenské podnikanie20 hodín
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci8 hodín
Odborná prax pedikúry120 hodín
Technológia50 hodín
Materiály10 hodín
Celkový rozsah rekvalifikačného kurzu284 hodín

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Diplomovaný podológ

Prihláška na školenie

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.