Analýza chodidiel (on-line kurz)

Analýza chodidiel (on-line kurz)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória
Trvanie kurzu: 5
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: On-line
Cena: 200 eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o základné podologické vyšetrenia chodidla a predkolenia na podoskope a iných základných vyšetrovacích prostriedkoch. Pri výuke sa zameriavame na spojenie teoretických znalostí o anatómií nohy s ich praktickým využitím pre základné vyšetrenia. Absolvent bude schopný klientovi názorne ukázať chyby a deformity na jeho chodidle.

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia.

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

ČO SA NAUČÍTE NA NAŠOM ON-LINE KURZE

  • Fyziológia chodidla - základné pohyby chodidla
  • Plochonožie a postavenie pätnej kosti
  • Multidiciplinárny prístup k hodnoteniu postavenia chodidla
  • Úloha biomechaniky v podologickej analýze chodidla.
  • Ukážka analýzy v praxi
  • Aplikácia a skúsenosti s aplikáciou sériovo vyrábaných vložiek
  • Moderné prístupy ku skenovaniu chodidiel
  • Naučíte sa komplexne  hodnotiť ortopedickú štruktúru chodidiel.


Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.