Pilotný projekt overovania kvalifikácií


Naše Centrum pedikúry a podológie bolo v utorok 28. marca centrom pre realizáciu pilotného projektu preskúšavania odbornej kvalifikácie v spolupráci so ŠIOV a Asseco solutions. 
Hospitácia zástupcov ministerstva školstva a Akreditačnej komisie pre celoživotné vzdelávanie dopadla na jednotku. Naši prví držitelia Certifikátu môžu pracovať a uplatniť sa na trhu práce v remesle Pedikér v rámci celej EU. 

Zdieľať