Ošetrenie diabetikov v pedikúre (prezenčný kurz + on-line teória)

Ošetrenie diabetikov v pedikúre (prezenčný kurz + on-line teória)

Základné informácie

Typ kurzu: Prax k online teórii
Trvanie kurzu:
Frekventanti: Max. 12 účastníkov
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Termíny školenia

19.11.2024 - 19.11.2024: 12 voľných miest
Pripravujeme ďalšie termíny

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby mal uchádzač úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí pracujú v oblasti a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o ošetrovanie pacientov s diabetom. Podstatou kurzu je výuka pravidiel ošetrovania  a technologického postupu ošetrenia pacientov s diabetom v rôznych stupňoch ochorenia, nadobudnutie vedomostí o hygienických a epidemiologickyćh predpisoch ošetrenia. 

Kurz je zameraný na vysvetlenie podstaty ochorenia diabetes mellitusdefinovanie pojmov: primárna a sekundárna rana, hojenie rany, diabetický pacient a pacient s diabetickou nohou. 

Súčasťou sú prípadové štúdie ošetrovania rôznych pacientov s diabetom v pedikúre, pojednania o domácom ošetrovaní pacientov s diabetom. Absolvent získa základy manažmentu diabetickej nohy a profilaxie komplikácií diabetu. Kurz sa orientuje aj na ukážky správneho stravovania u diabetikov a ich edukáciu v pedikérskych prevádzkach, taktiež na manažment spolupráce pacient, diabetológ a podológ. Absolvent bude orientovaný v procese zisťovania citlivosti nôh diabetika v podologických prevádzkach, v karte diabetika pre účely ďalšej spolupráce s diabetológom alebo iným lekárom špecialistom.

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia. Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje). Ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jenorazové rúško a chirurgickú čiapku, ale aj všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska bude mať k dispozícii na kurze.

 Rozsah vzdelávacích aktivít:

Celkový rozsah kurzu: 8 hodín

a) teoretická časť
Ochorenie diabetes mellitus a jeho základné typy hygiena a epidemiológia na úseku ošetrovania mykotických nechtov1 hodina
Komplikácie ošetrovania pacientov s diabetom1 hodina
Rozdiel medzi klientom s diabetom a klientom s diabetickou nohou1 hodina
Prognózy diabetikov1 hodina
Stravovanie a výživa diabetikov1 hodina
Odoslanie klienta do diabetologickej ambulancie1 hodina
Primárna a sekundárna rana, postup ošetrenia v pedikúre, postup ošetrenia v domácom prostredí, rady a typy pre diabetikov ako sa obúvať a nazúvať ponožky1 hodina
b) praktická časť
Ukážky ošetrenia diabetika a diabetickej nohy v podológií1 hodina

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.