Podológiu už môžete študovať aj na Slovensku


Nechajte sa inšpirovať príbehom zakladateľky podológie na Slovensku, Ing. Milady Nádašiovej, ktorá je prezidentkou Podologickej spoločnosti a majiteľkou Centra pedikúry a podológie v Bratislave, v Krasňanoch.
V rozhovore pre „Klub Mama a ja“ sa okrem iného dozviete, ako na Slovensku vznikal nový zdravotnícky odbor podológia, ktorý sa v súčasnosti študuje na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch ako nadstavbové pomaturitné štúdium.

Podológ ako zdravotnícky pracovník, na rozdiel od klasického pedikéra, rieši vážnejšie problémy, napr. zarastené nechty, diabetické nohy, mykotické ochorenia. Môže vykonávať analýzu chôdze a chodidiel a rieši ďalšie problémy spojené s nohami.
Úzko spolupracuje s lekármi, ortopédmi, dermatológmi aj angiológmi.

Celý rozhovor s dipl. podologičkou Ing. Nádašiovou si môžete vypočuť na našom YouTube kanáli:

 https://www.youtube.com/watch?v=4Cx_6Ozkopo&t=51s


Zdieľať