Kurie oko


Kurie oko rovnako ako pľuzgier, otlak, mozoľ či kostný výrastok patrí do skupiny kožných ochorení spôsobených tlakom a trením. Vznikajú na miestach, kde pôsobí na pokožku nohy zvýšený tlak a trenie.

Pľuzgier vzniká pôsobením tlaku a trenia, ak pokožka nestihne  včas vytvoriť hrubšiu zrohovatenú vrstvu. Ide o poodchlípenie pokožky od zamše, kedy tkanivový mok preskakuje z vlásočníc do pokožky, kde sa hromadí a vytvára pľuzgier. Príčiny podmieňujúce vznik pľuzgiera sú malá obuv, tvrdý opätok a pod. Pre pedikérku platí, že pľuzgiere neošetruje, neotvára, pretože ide vlastne o poranenie kože, ktoré  by mohla  infikovať.

Pojmom otlak, označujeme začervenanie kože, ktoré mizne po odstránení trenia a tlaku na koži.

Mozoľ predstavuje zrohovatenú kožu. Tvorí sa najčastejšie na pätách a ploskách v oblasti priečnej klenby alebo na prstoch nôh buď na bruškách alebo z vrchnej časti prstových kĺbov. Zvýšená zrohovatená vrstva kože môže popraskať, preto je dôležité pravidelne ju odstraňovať.

Kostný výrastok (exostóza)je  tiež ochorenie z tlaku. Nejedná sa o kožné ochorenie. Vzniká pri nadmernom tlaku na kosť. Poznáme kostný výrastok podnechtový, tzv. dvojitá päta, pätná ostroha, a kostné výrastky v oblasti prvého alebo piateho priehlavkového kĺbu alebo kostné výrastky v oblasti priehlavku pri ortopedickej poruche, ktorú ľudovo nazývame vysoký priehlavok.  Kostné výrastky v pedikérskej praxi neošetrujeme, môžeme však ošetriť mozoľ, ktorý sa na koži nad kostným výrastkom môže vytvoriť.

Kurie oko sa od mozoľu odlišuje jadrom. Je nad povrchom kože vyvýšené a vždy má pravidelný okraj, môže mať tvar kruhu alebo elipsy.

Vzniká z mozoľu, v mieste najväčšieho tlaku tela na plosku nohy. Mozoľ sa postupne zašľapáva do hlbších vrstiev, kde nadobúda lievikovitý tvar. Spodná časť kužeľu lievika sa zavŕtava hlbšie pri každom kroku, preto ak je kurie oko hlboké, spôsobuje pri každom kroku bolesť. Prvotnou príčinou jeho vzniku je nesprávne rozloženie tlaku na plosku, môže sa však vytvoriť aj ako odpoveď na tlak malej alebo úzkej obuvi. Veľmi často môžeme nájsť kurie oká v oblasti medzi prstami v oblasti medzičlánkových kĺbov, na priečnej klenbe pri jej poklese.

Rozoznávame štyri typy kurích ôk:

 mäkké kurie oko vzniká v medziprstovom priestore, ak sa prsty o seba opierajú a tlačia sa na seba. Najskôr vzniká otlak a neskôr sa vytvorí kurie oko, ktoré je vplyvom potu a vlhkosti mäkké. Na povrchu má miskovitý tvar, jeho jadro je prstencovité, veľmi ťažko sa ošetruje.

 tvrdé kurie oko tvorí sa nad kĺbmi prstov, na bočnej strane nohy a na ploske nohy, môže sa objaviť aj na špičkách  prstov pri nosení malej a úzkej obuvi. Zo začiatku je plytké a postihuje len povrchnú vrstvu pokožky, neskôr sa však prehlbuje a začína bolieť.

 cievnaté kurie oko sa tvorí z tvrdého kurieho oka. Zo začiatku plytkétvrdé kurie oko neskôr postupuje až do škáry a tam zasahuje jemné vlásočnice. Tým dochádza k ich poruche a ku krvácaniu, ktoré spôsobuje začervenanú farbu kurieho oka. Preto ho voláme cievnaté kurie oko. Obyčajne vzniká po chybnom ošetrení tvrdého kurieho oka.

 zrnkovité kurie oko sa tvorí na ploske nohy a ide vlastne o drobný zrnitý mozoľ.

Z praxe poznáme ešte jeden typ kurieho oka tzv. zapálené kurie oko.  Tento typ kurieho oka vzniká pri neošetrení tvrdého kurieho oka a jeho neustálom dráždení. Okolité tkanivo spolu s kurím okom sa následkom dráždenia zapáli, spočiatku iba začervená, neskôr sa intenzívne zapáli, zahnisá a kurie oko i okolité tkanivo sa následkom prítomnosti hnisu rozmočí. Ak sa takéto kurie oko odborne neošetrí, môže viesť až k nekrotizácií (odumieraniu) tkaniva, následnému chirurgickému zákroku alebo k amputácií časti chodila. Tento stav ošetruje lekár – chirurg.

Kurím okám i ostatným poruchám vzniknutým následkom tlaku a trenia sa môžeme vyhnúť. Účinnou prevenciou je pravidelné odstraňovanie zrohovatenej pokožky, nosenie dostatočne veľkej a pohodlnej obuvi, používanie balzamov na zmäkčenie kože a otlakov. Tam, kde sa vyskytujú kurie oká medzi prstami, odporúčame vysušovacie zásypy a nosenie korektorov, ktoré zmiernia tlak prstov na seba. Náplasti na kurie oká obyčajne pomôžu iba za predpokladu, že kurie oko vzniklo dočasne, tj. iba následkom kamienku alebo pokrčeniu stielky v topánke.

Pravidelným ošetrovaním kurieho oka sa toto môže postupne zmeniť na obyčajný mozoľ. Ak však s ošetrovaním prestaneme, kurie oko sa znovu obnoví. Aby kurie oko na vždy zmizlo, je nutné zmeniť tlakové pomery na ploske nohy, napr. nosením vhodnej korekčnej vložky alebo nosením vhodného druhu korektoru.

Autor článku: Ing. Milada Nádašiová – Centrum medicinálnej pedikúry


Zdieľať