Korektor a jeho použitie v praxi


Korektor je špeciálne tvarovaná hmota, ktorá sa stará o efektívne presunutie tlaku na rôznych miestach chodidla, udržiava prsty v správnom smere, presúva zaťaženie na väčšie plochy,  zabezpečuje zlepšenie stavu alebo až odstránenie kurích ôk.

Použitie korektorov v praxi je zdanlivo jednoduché, no v skutočnosti to tak nebýva.

Pri odporúčaní použitia toho alebo onoho typu korektoru je veľmi dôležité rozmýšľať nad tým, čo, tj. aký problém chcem klientovi riešiť a ďalej rozmýšľať nad tým, ako reaguje chodidlo na podnety, a v neposlednom rade treba brať ohľad na spôsob použitia vybraného korektoru, tj. čo zvolený korektor dokáže napraviť.

Vzhľadom na spomenuté skutočnosti môžeme teda korektory rozdeliť podľa týchto kritérií:

  1. miesto použitia,
  2. spôsob použitia a
  3. použitý materiál korektoru.

1. Podľa miesta použitia, (tj. podľa toho, kde umiestnime korektor) poznáme tieto druhy korektorov:

a) medzi prstové

Tento druh korektorov ešte ďalej delíme na hrubé, ktoré slúžia na oddelenie palca od ostatných prstov.  Jeho prvoradou úlohou je zabezpečiť spomalenie postupu palca k ostatným prstom (je dôležité si uvedomiť, že úplné zastavenie postupu palca k ostatným prstom je nemožné. Preto ešte raz zdôrazňujem, že jeho použitím len spomalíme vbočovanie palca). Pri tomto druhu korektoru je dôležité aby chodidlo, najmä palec a ostatné prsty boli dostatočne ohybné a pohyblivé. Ak by sme tento korektor dali medzi tuhé prsty, jeho veľkosť, resp. šírka by spôsobila, nie predpokladaný odklon palca od ostatných prstov, ale naopak, by tento korektor spôsobil, že to málo miesta pre prsty by sa ešte zmenšilo, a prsty sa následkom tlaku palca a topánky prepletú.

Tento korektor môžeme použiť aj pri zarastenej vnútornej strane nechtu palca. Po jeho vložení medzi palec a druhý prst, znížime tlak druhého prsta na palec a umožníme tak nechtu prerásť kritické miesto. Pri tomto spôsobe použitia hrubého medziprstového korektoru je dôležité vybrať jeho vhodnú veľkosť, tak, aby sa palec oddialil od vedľajšieho prsta, ale zároveň je nutné, aby korektor svojou veľkosťou nezasahoval do výšky nechtového valu. Tým zabezpečíme, zníženie tlaku na nechtový val, zníženie jeho bolestivosti a odstránenie zápalu, tak aby necht prerástol kritické miesto.

Medziprstné korektory tenké, účelom ich použitia je v prvom rade vytvorenie ako keby umelej kože pri extrémne stlačených prstoch, kde sa v medziprstí vytvárajú mäkké medziprstné kurie oká. Korektor zníži tlak prstového kĺbu na kožu protiľahlého prstu a kurie oko postupne zmizne. Meziprstný tenký korektor tiež môže slúžiť na vyrovnanie prstov.

Pozor však, vyrovnať týmto druhom korektoru môžeme iba, ešte ohybné a poddajné prsty. Ak by sme dali medziprstný korektor medzi tuhé prsty, tento by sa pri chôdzi neudržal na želanom mieste, ale zmenil by svoje umiestnenie a tlačil by sa na nevhodné miesto v topánke.

b) korektory pod priečnu klenbu – metatarzálne peloty (tzv. srdiečka)

Metatarzálne peloty a ich použitie sme spomínali v minulom čísle časopisu. Pripomeňme si však ich správne umiestnenie. Srdiečko, tj. metatarzálnu pelotu umiestňujeme vždy tenkou časťou od prstov smerom do pozdĺžnej klenby chodidla, na priesečník dvoch spojníc (1. spojnica – kĺb pod palcom a kĺb malíčkom a 2. spojnica – druhý prst pri palci so stredom päty).

korektory na hallux valgus (tzv. vbočený palec)

Korektory na hallux valgus môžu mať rôznu úlohu a to buď vyrovnávanie palca, alebo slúžia len na zmiernenie tlaku topánky na palcový kĺb, ktorý sa pri získanej poruche hallux valgus zväčšuje. Tu môžeme ešte raz spomenúť medziprstný korektor hrubý, jeho použitie je bližšie opísané v odseku a), doplniť môžeme o informáciu, že  tento korektor sa používa výhradne pri pohybe počas dňa. Ďalším korektorom, ktorým je možné vyrovnávať hallux valgus je tzv. kľudový vyrovnávač, tj. na chodidlo sa umiestňuje pred spaním a požíva sa výhradne počas spánku. Nie je určený na nosenie počas zaťažovania chodidla chôdzou. Tento druh korektoru je vyrobený z kože v kombinácií s umelou hmotou alebo z bavlny (resp. iný látkový materiál) v kombinácií s umelou hmotou. Jeho nevýhodou je diskomfort nosenia. Je nutné si na tento korektor zvyknúť, čo pre klienta znamená niekoľko  prebdených nocí. Klienti obyčajne nosenie tohto korektoru vzdajú skôr než môžu posúdiť jeho efektivitu, ktorá je značná.

Korektor na hallux valgus bandážového typu, ktorého úlohou je znížiť tlak topánky na kĺb pod palcom (tzv. 1. MT – metatarzálny kĺb). Obyčajne má tvar ponožky s odstrihnutými prstami, ktorá je zošitá len medzi prvým a druhým prstom, v oblasti 1.MT kĺbu. Má gélový vankúšik, ktorý ho obopína. Aj keď by sa mohlo zdať, že tento korektor aj ťahá palec späť do správnej polohy, je to len omyl. Tento korektor odporúčame klientom, ktorí majú tuhé chodidlo a zmena polohy palca pomocou iného typu korektoru by znamenala diskomfort chodenia a iné neželané zmeny na chodidle. Za pomoci toho korektoru sa zlepší klientovi komfort chodenia.

d) korektory bandážové

Bandážové korektory z hľadiska miesta použitia delíme na korektory na prsty chodidiel, na priečnu klenbu a na hallux valgus. Úlohou bandážového korektoru nie je zmena postavenia prstov, časti chodidla alebo chodidla ako celku. Jeho úlohou je  rešpektovať aktuálny ortopedický stav chodidla a zmierniť, resp. premiestniť tlak topánky alebo celého tela tak, aby sa zlepšil komfort chodenia, aby chôdza nebolela.
Dobrým príkladom na bandáž na prsty sú rôzne gélové, silikónové, kožené alebo bavlnené trubičky, náprstky alebo návleky. Nezmenia tvar prstov z kladivkového alebo drápovitého, len presunú tlak topánky na väčšiu plochu ako je plocha kĺbu, čím sa zmenší alebo úplne zanikne napr. už existujúce kurie oko.
Bandáž na priečnu klenbu môže byť vyrobená z rôznych materiálov. Každý druh má však spoločné, nie opätovné formovanie klenby ako je to pri metatarzálnych pelot, ich úlohou je zabezpečiť mäkkší dopad chodidla na podložku, teda zem. Pri určitých typoch bandáží na priečnu klenbu, sú bandáže napustené špeciálnymi zmäkčujúcimi látkami, ktoré sa pri každom kroku „vytlačia“ na povrch kože a tieto zmäkčujú hyperkeratózy a kurie oká na povrchu kože.

2. Podľa spôsobu použitia, poznáme tieto druhy korektorov:

a) nočné kľudové

b) denné pohybové

Korektory, ktoré sa používajú v noci počas kľudu, majú za úlohu naprávať korigovanú oblasť do polohy, aká by mala byť správna, naopak denné pohybové alebo precvičujúce použitie korektorov má za úlohu spomaľovať postup poruchy.

3. Podľa použitého materiálu na ich výrobu, poznáme tieto druhy korektorov:

a)papierové, plstenné, špongiové prípadne koženné korektory – nalepovacie, prichytávané gumičkou alebo len vkladané.

Tento materiál a spôsob uchytenia korektoru ku koži predurčuje korektor k malej životnosti, relatívne zlej priľnavosti na pokožku a veľmi často sa stáva, že korektory vyrobené z týchto materiálov sa „šmýkajú“, tj. nedokážu sa udržať na správnom mieste. Nedajú sa umývať ani dezinfikovať, sú obyčajne určené na jednorazové použitie, patria medzi najlacnejšie druhy korektorov.

b) gélové a silikónové

Vyrábajú sa pásovo v rôznych veľkostiach, sú ľahko umývateľné vodou a dezinfikovateľné. Korektory vyrobené z gélového alebo silikónového materiálu sa nešmýkajú, teda dobre držia na mieste, kde ho umiestnime.

c) individuálne vyrábané korektory zo silikónových materiálov

Vyrábajú sa priamo pre konkrétneho klienta a na jeho chodidle. Výroba nie je veľmi časovo náročná,no vyžaduje si zručnosť pri výrobe. Znalosť materiálu, z ktorého sa korektor vyrába a know-how tejto produkcie korektorov, vyžaduje skúsenosti a preto je relatívne drahý.

d) umelohmotné korektory s kombináciou spomenutých materiálov a bavlny

Sú to obyčajne veľmi nepohodlné nočné korektory na hallux valgus, alebo na formovanie tvaru prstov. Majú vysokú životnosť, obyčajne ich predpisuje lekár – ortopéd.


Zdieľať

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.