Chirurgické metódy ošetrovania zarastajúcich nechtov


ONYCHOKYTÓZA – lat. zarastanie nechtov je problém, ktorý často riešime v pedikúrach rôznymi pedikérskymi metódami. Ak sa však klient rozhodne nevyužiť služby pedikúry je vhodné, aby ste Vy pedikérky vedeli vysvetliť , alebo len mali prehľad o tom, čo sa vlastne za dverami chirurgickej ambulancie deje, či môže diať. Ešte pred tým si však zopakujme celú stavbu nechtu.

Podávanie antibiotík a antibiotických mastí

Ide o neinvazívnu, relatívne neúčinnú metódu. Chirurg ju však využíva najmä, ak ide o detského pacienta, ktorého nechce trápiť bolestivými zákrokmi. Metóda sa využíva nie len u chirurgov ale i u všeobecných lekárov a dermatológov. Žiaľ obvykle vedie k tomu, že sa pacient stáva rezistentným na účinok (odolný voči účinku)  akýchkoľvek antibiotík aj antibiotických mastí.

Metóda BAND AID

Ide o metódu, ktorá sa v chirurgických ambulanciách využíva relatívne obmedzene. Nie však pre to, že by táto metóda bola málo účinná, ale najmä preto, že pacienti počkajú až sa stav zarastenia zhorší natoľko, že túto metódu už nemožno použiť.

Podstatou tejto metódy je aplikácia leukoplastu. Leukoplast sa nalepuje tak, aby sa nechtový val odtiahol od nechtu čo najďalej. Leukoplast sa prilepí na nechtový val čo najbližšie k miestu zarastania následne ho riadne potiahnete, tak aby sa nechtový val odtiahol od nechtu a leukoplast následne prilepíme pod koniec nechtového valu na náprotivnej stane nechtu. Túto metódu môžeme využívať aj my pedikérky (samozrejme nezabudnite dokonale vyčistiť nechtový val). Nevýhodou je, že leukoplast treba meniť každý deň a tiež je potrebné aplikovať dostatočne silný a dobre lepiaci leukoplast.

Dlahovanie nechtu

Metóda, ktorú je možné použiť aj v pedikérskej praxi. Ak sa používa v pedikúre má názov aplikácia SULCUS PROTEKTOROV, hovorovo gumičky. Princípom tejto metódy je navliecť na spodný okraj nechtu do nechtového valu trubičku, ktorá zabraňuje dotyku okraju nechta s nechtovým valom. Metóda je veľmi účinná, avšak v chirurgických ambulanciách veľmi málo využívaná. Vyžaduje si časté kontroly a ďalšie návštevy pacienta.

Resekcia nechtu

Metóda, ktorá je u nás známa ako „Plastika nechtového valu“ vo svete je tento zákrok známi ako Emeretova metóda ošetrenia zarasteného nechtu. Stupeň resekcie závisí od veľkosti zápalu a zahnisania:

  •  najskôr odstránenie viditeľnej časti nechtu vyrezaním skalpelom.
  • keď tento postup nie je dostatočne účinný pristupuje chirurg k radikálnejšej plastike. Tento výkon sa však prevádza na nechte, ktorý nevykazuje známky akútneho zápalu. Celý postihnutý prst sa umŕtvuje pomocou lokálnej anestézie a necht sa vyrezáva nielen vo viditeľnej časti, ale skalpelom sa vedie rez nechtom cez kutikulu a kožu až k nechtovému matrixu (koreň nechtu). Vyrezaná časť nechtu  sa z miesta zarastania vytrháva a následne sa miesto zákroku prekrýva sterilnými štvorcami a obväzuje.
  • Ak nie je možné docieliť preliečenie zápalu, potom sa oproti predošlému kroku, keď sa odstraňuje iba zarastajúca časť nechtu, odstraňuje aj zapálené tkanivo (tzv. granulózne tkanivo). Následne sa rana zašíva, prekrýva sterilnými štvorcami a obväzuje. Po 10 – 14 dňoch je potrebné stehy vybrať.

Žiaľ táto metóda vykazuje vysoké percento recidív (cca 70%) – opätovných problémov s nechtom, ale i napriek tomu sa u nás na Slovensku najčastejšie prevádza.

Metóda VANDEBOS

V našich končinách takmer nepoužívaná metóda najmä pre jej invazívnosť a sporné použitie pre pacientov trpiacich diabetom (cukrovkou). Výsledky v celosvetovom meradle však ukazujú, že ide o jednu z najúčinnejších metód s nulovou recidívou (opätovné opakovanie). Metóda má najviditeľnejší účinok v prípade, že necht má rúrkovitý a v nechtovom lôžku hlboký rast. Podstata metódy je, neovplyvňovanie rastu nechtu, ale naopak zmenšenie množstva tkaniva v okolí nechtu, ktoré tlačí a deformuje necht ako je zobrazené na obrázkoch

Pri zákroku VANDENBOS sa opäť lokálne umŕtvi prst, ktorý je postihnutý zarastaním nechtu a odstráni sa skalpelom časť nechtového valu, ktorá necht z bokov zakrýva. Následne sa rany zašijú, alebo poleptajú elektrokoagulačnou  ihlou, rany sa prekryjú sterilnými štvorcami a obviažu. Na kontrolu sa k lekárovi chodí raz za 14 dní.

Ako som už spomínala, použitie tejto metódy u pacientov postihnutých diabetom,  hemofilikov a ľudí s vysokým úbytkom trombocytov (krvné doštičky) je na zvážení konkrétneho lekára. Prípadne sa tento zákrok robí nie ambulantne, ako to býva zvyčajne, ale v rámci hospitalizácie.

Avulzia nechtu

Avulzia nechtu = strhnutie nechtu. Tento postup chirurg volí obyčajne vtedy, keď je nechtové lôžko príliš zapálené a miesto výskytu je veľmi bolestivé. Obyčajne sa zákrok robí pri lokálnej anestézie, avšak v prípade, že je okolie nechtu nadmerne zapálené sa od anestézie upúšťa, lebo látky, ktoré sa používajú na znecitlivenie, sa do príliš zapáleného tkaniva nedokážu vstrebať a teda nie sú účinné. Následne sa necht pomocou špeciálnych kliešťov uchopí a obyčajným trhnutím vyjme von. Doliečenie trvá cca 8 týždňov a k recidíve obyčajne dochádza po 12 – 15 týždňoch od strhávania.

Totálna avulzia nechtu

Inak povedané úplné odstránenie nechtu sa v našich končinách takmer neprevádza. Obyčajne sa k tejto chirurgickej metóde pristupuje len vo výnimočných prípadoch, ak k zarastaniu dochádza neustále. Túto metódu využívajú najmä futbalisti a baletky, ktorí prsty na nohách veľmi presiľujú a nie je možné dosiahnuť preliečenie po predošlých procedúrach. Súčasťou tejto metódy ošetrovania nechtu je strhnutie nechtu a chemické zničenie nechtového matrixu (pomocou látky Fenol).  Po tejto procedúre necht už nikdy nevyrastie.

Novšie metódy ošetrovania zarastajúcich nechtov sú za pomoci lasera alebo tzv. arkádyho kocka

Laserové ošetrenie zarastajúceho nechtu

Patrí medzi chirurgické zákroky, ktoré sa robia priamo na počkanie v chirurgickej ambulancii. Zákrok si nevyžaduje uspávanie pacienta, len sa robí lokálna anestézia, pri ktorej sa znecitlivie iba ošetrovaný prst. Pri ošetrení zarastajúceho nechtu laserom sa najskôr za pomoci skalpela odstráni zarastený necht a aj časť nechtového valu, do ktorej necht vrastal. Laserom sa následne opáli časť nechtového lôžka a aj časť nechtového matrixu v miestach zarastania, tak aby necht už nemohol v tejto časti vyrásť. Takto sa dosiahne rýchlejšie preliečenie, ošetrované okolie nechtu nie je také bolestivé ako pri klasickej plastike nechtového lôžka. Pacient však musí počítať s práceneschopnosťou minimálne 14 – 21 dní, kedy je nutné mať kľudový režim, nešportovať a neobúvať nohu do tesnej obuvi.

Kocka ARKADY

Je vo svete absolútnou novinkou. Na Slovensku je veľmi málo chirurgických ambulancí, ktoré takýto výkon poskytujú. Mimochodom, tento spôsob ošetrovania zarastených nechtov je možný aj na pedikérskych prevádzkach.

Princíp práce je nasledovný: Arkádyho kocka slúži na to, aby sa počas jediného ošetrenia necht vyrovnal. Tento zákrok trvá približne 20 minút. Následne sa na necht nanesie substancia, ktorá drží dosiahnutý čo najrovnejší tvar nechtu a nechtové lôžko sa prelieči samé, prípadne sa používajú antibiotické masti na urýchlenie hojenia. Metódu je možné použiť aj za predpokladu, že necht je veľmi bolestivý a v okolí zarastenia sa vytvorila hypergranulácia – tj. divé mäso.


Zdieľať