Prístrojová pedikúra (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Prístrojová pedikúra (ON-LINE KURZ + ODBORNÁ PRAX)

Základné informácie

Typ kurzu: Online teória
Trvanie kurzu:
Prednášajúci: Ing. Milada Nádašiová
Miesto školenia: CMP, Hagarova 4, Ba
Cena: eur
Organizačné pokyny
Všeobecné obchodné podmienky školenia

Popis školenia

Na vybraný kurz je možné sa objednávavať najskôr dva mesiace pred začiatkom kurzu!

Podmienkou prijatia na kurz je, aby uchádzač mal úspešne ukončený rekvalifikačný kurz pedikúry alebo stredoškolské vzdelanie pedikér/pedikérka. Minimálna prax v odbore je vítaná.

Zameranie, výsledky a profil absolventa

Kurz je určený pre pedikérov, ktorí už pracujú v oblasti pedikúry a majú záujem rozšíriť si svoje vedomosti o ošetrenie nôh prístrojom, čím poskytnú zákazníkovi nové možnostizvýšia komfort ošetrenia. 

Absolvent ovláda všetky hygienické špecifiká tohto druhu pedikúry. Kurz je rozdelený na 2 základné časti: teória a prax

V teoretickej príprave sa venujeme hygienickým predpisom prístrojovej pedikúry, zloženiu prístroja, jeho čisteniu a jednotlivým frézkam s ktorými môžeme pracovať. Teoretická príprava na prácu s prístrojom začína video ukážkou a následne ukážkou prístrojovej pedikúry, trvá 1 vyučovací deň.

Praktická výuka prebieha nasledujúce 2 dni kurzu. Frekventant počas celých 2 vyučovacích dní pracuje. Modelov na prácu zabezpečuje naša organizácia v plnej miere.

Absolvovanie doškoľovacieho kurzu nebude predpokladom na získanie živnostenského oprávnenia. Frekventant si na školenie so sebou prinesie pero, dioptrické okuliare (ak ich k práci potrebuje), pracovné oblečenie (tričko, nohavice, ponožky a prezuvky).  Ochranné pracovné pomôcky, tj. rukavice, jenorazové rúško a chirurgickú čiapku, ale aj všetky pracovné pomôcky, tj. frézky, sondy, štipky, tácky na pomôcky, dezinfekciu, sterilizátor, dezinfekčnú vaňu, prístroj na pedikúru, kreslo, pracovnú stoličku, skrinku a lampu pre priame osvetlenie pracoviska bude mať k dispozícii na kurze.

Rozsah vzdelávacích aktivít

Celkový rozsah kurzu20 hodín
a) teoretická časť
Hygiena a epidemiológia1 hodina
Technické možnosti prístroja na zdrav. ped.1 hodina
b) praktická časť
oboznámenie sa s prístrojom a nástrojmi4 hodiny
Čistenie a starostlivosť o prístroj1 hodina
Ošetrenie nôh – pedikúra12 hodín

Lektor: Ing. Milada Nádašiová, diplomovaný podológ
Telefonický kontakt (recepcia): 0902 271 163
Miesto konania kurzu: Centrum pedikúry s.r.o., Hagarova 4, Bratislava

Pokyny k platbe: po zaslaní záväznej prihlášky Vám bude zaslaná faktúra.
V prípade, že faktúra nebude uhradená do termínu splatnosti, záväzná prihláška na školenie bude automaticky zrušená.

Školiteľ

Ing. Milada Nádašiová

Zakladateľka podológie na Slovensku

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE

Ďakujeme. Vaša prihláška na školenie bola v poriadku odoslaná, budeme vás kontaktovať.